pluss-garanti-top

Nyhet: 20 års tette tak garanti fra Team Icopal

Icopal Pluss Garanti
Norges første tetthetsgaranti for flate tak
 
Team Icopal er første norske takentreprenør-kjede som garanterer at det flate taket holder tett i minst 20 år. Forutsetningen er at riktig produktsystem er valgt, og at tekkingen er utført av de sertifiserte fagfolkene i Team Icopal. Icopal Pluss Garantien skal:
  • Belønne de som tar riktige valg i et klima som blir stadig tøffere
  • Sikre en større bevissthet rundt de store kvalitetsforskjellene på takprodukter
  • Motvirke en negativ trend der kortsiktige innkjøpsbeslutninger vektlegges fremfor gode langsiktige løsninger
 
Team Icopals takgaranti er for kloke byggeiere som forstår at riktige produkter tekket av erfarne fagfolk gir størst trygghet og lavest mulig kostnad på taket over tid.

Har du et nytt tak som skal tekkes, eller et som skal rehabiliteres?
Markedets fremste eksperter finner du her

 
Produktsystem - garantitid
Kombinasjonen av faglig tyngde, kunnskap om hvilke valg som er klokest, og de fremste kvalitetsproduktene gjør at Team Icopal kan gå mye lenger i sine garantier enn noen andre. Garanti tiden avhenger av hvilke produktsystem som blir valgt, og gir følgende dekning:


 Produktsystem
PLUSS GARANTI 
 Monarplan FM 1,6mm      8 år
 Icopal Mono PC (ett lag)     15 år
 2-Lag , Icopal Base og Icopal Top     20 år

Gratis trygghet
Icopal Pluss Garanti tilbys kostnadsfritt. Hensikten er å sikre kundene forutsigbarhet og lavere kostnader over tid – og ikke minst: Færre bekymringer. Icopal garanterer for både produkt og utførelse. Om det i garantiperioden oppstår utettheter vil Icopal AS og Team Icopal utføre eller besørge nødvendige reparasjoner av takbelegget, fra og med isolasjonslaget og opp.
 
Trygghet for byggets viktigste fasade
Team Icopals utførelsesgaranti er for:
  • Byggeiere som ønsker riktig løsning, trygghet og forutsigbare kostnader
  • Entreprenører som ønsker å levere de mest kvalitetstunge leveransene
  • Arkitekter og ingeniører som ønsker de beste føringene for sine prosjekter
  • Vedlikeholds- og driftsansvarlige som ønsker en problemfri hverdag.
teamicopal-background