Finans Norge fjerner all tvil: Bruk av åpen flamme til taktekking er lov!

02.07.2015

 
Det har aldri vært færre branner på taket enn nå, sier fagdirektør Hildegunn Bjerke i Finans Norge som fjerner ALL TVIL om man kan bruke åpen flamme for å tekke taket.


Fagdirektør Hildegunn Bjerke i Finans Norge har måttet bruke tid på å dementere feilaktige tolkninger etter at hovedorganisasjonen justerte sin forskrift ved årsskiftet. Enkelte har tolket dette, og kommunisert feilaktig til markedet, som at bruk av åpen flamme ved taktekking er forbudt.

- La det ikke være tvil: Bruk av åpen flamme ved taktekking er lov med dagens regelverk.

Hun presiserer at endringene som ble innført var:
  • Det kan tekkes med åpen flamme, men kravet til underlaget det tekkes på er skjerpet. Minimumsavstand fra åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtaksbeslag og lignende er redusert fra 1 m til 60 cm. Bruk av åpen flamme utenfor disse områdene forutsetter at konstruksjonen består av ubrennbare materialer, eller er tildekket med minimum 30 mm ubrennbar isolasjon
  • Det er krav til arbeidsinstruks for å sikre at det foretas risikovurdering og at sikkerhetskravene er oppfylt
  • Brannvakten skal være navngitt og ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider
  • Tidligere resertifiseringsordning er utgått. Alle som har sertifikater som utløper må ta heldagskurs
Det viktigste for Finans Norge er at det gjøres en trygg og sikker jobb slik at brann ikke oppstår.

- Brann oppstår når retningslinjer og krav ikke følges, uavhengig av metode som brukes. Etter at kursing og opplæring innen bruk av varme arbeider ble innført ved årtusenskiftet har vi hatt en markant nedgang i antall branner, sier Bjerke.

Hun fremhever at det viktigste er å fjerne bruken av personell uten opplæring og påkrevd kursing.

- Icopal og flere andre aktører i bransjen har en god sikkerhetstenkning og har en bevisst holdning til kursing og opplæring. Dette hindrer ulykker og gir tak av bedre kvalitet, sier Bjerke.

Les offisiell informasjon fra Finans Norge her
 


teamicopal-background