Rema 1000 viser vei med miljøtak

11.09.2015

 
Rema 1000 velger miljøtaket Noxite til sine nye konseptbutikker. Et bevisst miljøhensyn og ønske om å positivt bidra til omverdenen var rettesnoren i utviklingen av butikkonseptet.

noxite-rema1000 

Rema 1000 presenterte nylig deres nye butikkonsept designet av Snøhetta. Konseptet har en helhetlig miljøprofil, og for å holde butikkene tette falt valget på Noxite fra Icopal. Dette er et innovativt taktekke-produkt som nøytraliserer nitrogendioksid-partikler (NOx) i luften. De største kildene til utslipp av disse partiklene er bil- og båttrafikk og industri. Noxite renser luften ved hjelp av vind, sol og regn, og kan redusere mengden sur nedbør og klimagassproblemer.

- De nye byggene skal preges av minst mulig utslipp, de mest miljøriktige materialvalgene, høy energieffektivitet og størst grad av gjenvinning. Valget av Noxite-tak var derfor nær sagt en selvfølgelighet i denne sammenhengen, sier Henryk Hüls, teknisk driftsdirektør i Rema Franchise

Vinn vinn
Rema 1000 har gått for miljøvennlige og energieffektive materialer i hele bygget, og har også som mål å senke energiforbruket med 20 prosent innen 2020.

- At Rema 1000 har valgt Noxite til dette konseptet viser at vi har det beste produktet med den tydeligste miljøprofilen. Nå håper vi flere aktører er sitt miljøansvar bevisst og vurderer de positive effektene Noxite gir, sier Håkan Magnusson, administrerende direktør i Icopal Norge.

- Rema 1000 viser vei med dette valget. De får en økonomisk fornuftig løsning som kommer til å gjøre mye godt for klimaet gjennom hele byggets levetid, sier Magnusson

- Når vi kan velge så tar vi naturligvis taket som minsker luftforurensningen. Rent økonomisk i den daglige driften betyr det ikke så mye, men det understreker ansvaret vi kan ta ved å etablere en standard. Vi håper å kunne påvirke andre beslutningstakere med dette valget, avslutter Hüls.

Rema 1000 har per nå 550 butikker i hele landet. Konseptet og materialvalgene er allerede tatt i bruk ved fire pilotbutikker som bygges nå. Disse nye Rema 1000 «luftslottene» er på Røyslimoen ved Lillehammer, Brokelandsheia i Aust-Agder, Maura i Nannestad og Husnes i Hordaland.
 


teamicopal-background