2 år siden siste fraværsskade i Icopal Norge

14.11.2014

Nok en HMS milepel er nådd, det er nå 730 dager siden sist Icopal Norge hadde en skade som førte til fravær.

Den 14. november 2012 var forrige gang Icopal opplevde en fraværsskade. Men, den hyggelige statistikken kommer ikke av seg selv.  – Daglig møter vi utfordringer på sikkerhetssiden, forteller administrerende direktør i Icopal, Trygve B. Thøgersen. Og spesielt utfordrende kan det være for Icopals takentreprise. - Våre 200 taktekkere er ute i all slags vær og vind, sommer som vinter. Dette gjør det ekstremt viktig at vi samarbeider om en felles innsats for å gjøre byggeplassene til et sikkert arbeidssted, legger Thøgersen til.

Icopals gruvedrift i Valdres, pipeproduksjonen i Egersund samt varelager og logistikk er andre områder som krever klart fokus på HMS  - hver eneste dag.

- Som IA-bedrift har vi fått til et svært godt samarbeide både når det gjelder tilrettelegging for alternativt arbeid, i tillegg til å få vedkommende raskt tilbake i ordinært arbeid i tilfeller hvor dette er aktuelt, forteller Thøgersen.  For selv om Icopal nå har oppnådd 2 år uten H1-skader, finnes det et fåtall H2-skader.
- Vi jobber hardt for også å unngå H2-skader, forklarer Thøgersen videre.
- Marginene er ofte små og dette er en påminnelse om hva som kan skje om vi ikke er påpasselige nok, legger han til.

-Suksessfaktoren ligger først og fremst hos våre medarbeidere, som utviser en imponerende holdning, påpeker Thøgersen. -I praksis opptrer alle ansatte som “HMS-ansvarlig” for egne arbeidsoppgaver, sier Thøgersen og avslutter med å forklare at  ledelsen også tar sitt ansvar og har HMS øverst på agendaen i alle driftsrelaterte møter.  


For nærmere informasjon kontakt
Adm. Dir. Trygve B. Thøgersen
Mobil: 993 21 97
3


Om Icopal 
Icopal utvikler, produserer og markedsfører kvalitetsbyggevarer, som takpanner, takrenner, vindsperrer, piper, grunnplater m.m., for bygg og anlegg. Icopal as ble grunnlagt i 1895 på Fjellhamar med navnet Fjeldhammer Brug. Icopal er i dag medlem i det internasjonale Icopalkonsernet med hovedkontor i København og med selskaper i mange land i Europa og USA. Konsernet er Europas største produsent av asfaltbaserte takbelegg.
 

 

 


teamicopal-background