Icopal første leverandør i Norge med EPD'er på radonmembraner og knotteplastplater

10.12.2013

Icopal kan nå dokumentere radon- og fuktmembranenes belastning på klima og miljø med fem ferske EPD’er. - Vi er godt fornøyde med at produktene oppnådde lave CO2-fotavtrykk, uttaler kommersiell direktør Geir Haugersveen.

De fem EPD’ene gjelder henholdsvis to radonmembraner (RMB400 og RMA1200) og tre fuktmembraner (Fonda Universal, Fonda Torvtak og Primo fuktmembran). Sistnevnte er alle knotteplastplater til å bruke i grunnen eller på tak.

Verdier for produksjon, transport til byggeplass, montering på byggeplass, og transport til avhending er nå fullstendig dokumentert. Klimabelastningene for alle membranene er beregnet for hele levetiden på 60 år. Resultatene viser at produktene etterlater lave CO2-fotavtrykk.
– Det er spesielt offentlige byggherrer og store private utbyggere som har behov for miljødeklarasjoner på produktene som skal anvendes, sier Haugersveen. – Nettopp derfor har dette vært en prioritert oppgave for oss, forteller han videre, og legger til at flere produkter vil dokumenteres i tiden fremover.

EPD’ene er laget i henhold til standarden ISO 14025 – Environmental Labels and Declarations Type III (miljødeklarasjoner type III). Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

Icopal radonsperrer sikrer bygget mot farlig radongass. RMB400 består av et belegg av LDPE (lavdensitet polyetylen) med et armeringsnett av polyester og brukes i bruksklasse B og C. RMA1200 er en uarmert membran laget av TPO (termoplastisk polyolefin) som benyttes i bruksklasse A og B.
Fuktmembranene Fonda Universal og Primo brukes som fuktbeskyttelse på grunnmurer og på grønne, flate tak som drenssjikt og rotsperre. Fonda Torvtak er et spesialprodukt med sklisikker overflate for skrå torvtak.

Det er Xyntéo som har utarbeidet LCA-analysen, og uavhengig verifikasjon er utført av SINTEF Byggforsk. EPD’ene kan lastes ned fra EPD-Norges og Icopals hjemmesider, http://www.icopal.no/Dokumenter/Miljodeklarasjoner.aspx

For nærmere informasjon kontakt
Utviklingssjef Snorre Semmingsen
Mobil: 90 78 5818


Om Icopal 
Icopal utvikler, produserer og markedsfører kvalitetsbyggevarer, som takpanner, takrenner, vindsperrer, piper, grunnplater m.m., for bygg og anlegg. Icopal as ble grunnlagt i 1895 på Fjellhamar med navnet Fjeldhammer Brug. Icopal er i dag medlem i det internasjonale Icopalkonsernet med hovedkontor i København og med selskaper i mange land i Europa og USA. Konsernet er Europas største produsent av asfaltbaserte takbelegg.
  

 

 


teamicopal-background