Bærekraftige valg som forsvarer verdiene på kampflybasen

20.09.2017

Forsvarsbygg har tatt langsiktige materialvalg på landets nye kampflybase. 12 000 kvadratmeter tak på Ørlandet er tekket med løsninger som nøytraliserer skadelige klimagasser fra luften.
 
Som en av landets største eiendomsforvaltere er Forsvarsbygg bevisst sitt ansvar for å sikre en miljøriktig utvikling innen egen bygg- og anleggsvirksomhet, med særlig fokus på tiltak innen klima, energi, avfall, og innen forurensing og støy. I utbyggingen av den nye kampflybasen på Ørlandet har innkjøps- og leverandørbeslutningene hatt fokus på å redusere energibruk og klimagassutslipp, og sikre mindre forurensing og støybelastning.
 

f-35
 
- Det har vært viktig å ta valgene som gir best beskyttelse og gir lavest mulig kostnader over tid. Det er store verdier under disse takene som må beskyttes på beste måte, og da er solide tak viktig, sier Knut Frode Marthinsen i Forsvarsbygg. Han er en av prosjektlederne på utbyggingen, og vært ansvarlig for å beskrive løsningene til taktekkingen.
 

- Vi har vært opptatt av å ta miljøriktige valg gjennom hele prosjektet og ønsker å etterleve vårt ansvar som grønt fyrtårn-virksomhet. For oss er det en vinn-vinn situasjon at det mest robuste taket også bidrar til å nøytralisere utslipp av klimagasser, sier Marthinsen.
 

IcopalTak fra Team Icopalkjeden har tekket til sammen 19 000 kvadratmeter tak på Ørlandet, fordelt på et vedlikeholdsbygg og et skvadronbygg. Det minste bygget har fått en 2-lags asfaltløsning med Icopal Base og Icopal Top, mens vedlikeholdsbygget på 12 000 kvadratmeter er utstyrt med to lag av miljøløsningen Noxite. Byggene har i tillegg en sveiset dampsperre som i effekt gir tre lag med tekking, og den best mulige beskyttelsen på byggets viktigste fasade.
 

- Løsningene Forsvarsbygg har valgt er de beste og mest robuste som finnes. Vi er særlig entusiastisk for at de har valgt et takbelegg som nøytraliserer klimagasser og sikrer lavere vedlikeholdskostnader over tid. Utbyggingen på Ørlandet er nok et eksempel på at eiendomseiere og utbyggere i offentlig sektor setter standarden i byggenæringen, sier administrerende direktør i Icopal, Håkan Magnusson. Han påpeker at valg av robuste løsninger også er bærekraft i form av smart ressursbruk i praksis, fordi man får mye lengre levetid på taket før det må byttes.
 

icopal-magnussonHåkan Magnusson
Magnusson trekker frem Noxite som det produktet i Icopals sortiment som han er mest stolt av. Takbelegget er behandlet med teknologi som renser luften ved hjelp av vind, sol og regn, og kan redusere mengden sur nedbør og klimagassproblemer. Dette vil være viktig med tanke på at kampfly ifølge Forsvarets forskingsinstitutt er den største forbrukeren av drivstoff, og Noxite er med på å nøytralisere nitrogendioksid-partikler (NOx) i luften.
 
Om miljøløsningen Noxite
Noxite er dekket med et granulat som nøytraliserer skadelige NOx-partikler i luften. NOx er en samlebetegnelse på forurensende gasser som består av nitrogen, oksygen, NO og NO2. De største kildene til utslipp av slike gasser er bil- og båttrafikk og industri, og NOx kan føre til luftveissykdommer, giftig bakkenært ozon, sur nedbør og forverring av klimagassproblemet. Titandioksid-granulatet på Noxite takbelegget fungerer som en katalysator i en prosess hvor NOx-partikler omdannes til ufarlig nitrat. Dette skjer når ultrafiolette stråler fra solen treffer taket og nøytraliserer over 85 prosent av partiklene før de vaskes vekk av regnet. Denne rensende effekten varer hele takets levetid.

Les mer om kampflyprogrammet her: https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/innsikt/kampfly/id474117/
 
Bilder:
F35 med måne. Copyright: Forsvarsbygg
Pressebilder av F35 fra Lockheed Martin er tilgjengelige her: https://www.f35.com/media/photos
Bildet av Håkan Magnusson, Adm.dir Icopal AS kan fritt benyttes uten fotobyline.
 


teamicopal-background