Villere vær og skjerpet forskrift krever mer av stillasinndekning

24.06.2016

Alle inndekkede stillaser skal ha brannhemmende inndekning og rømningsveier. Icopals Monarflex Flamesafe stillasdekning møter alle krav, også i værhardt klima.

Arbeids- og sosialdepartementet innskjerpet tidligere i år reglene for tildekking av stillas.

De nye reglene gjelder for alle som monterer stillas og innebærer også egne forskrifter for inndekning av stillas. Kravene trådte i kraft fra nyttår. Et av de viktigste punktene er at produktene møter brannkravene for materialer brukt i rømningsvei.

icopal-stillasinndekningIcopal har lang erfaring fra leveranser av kvalitetsprodukter til offshorebransjen. Monarflex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredsstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei. Inndekningen beskytter bygningen, utstyr og arbeiderne mot vær og vind.

- Norske værforhold gjør at stillasinndekningen ofte er helt avgjørende for å kunne levere innen fristen. Monarflex-systemet møter kravene samtidig som det er slitesterkt og kan tilpasses mange ulike behov både innen byggebransjen og offshore, sier Helge Foss, produktsjef i Icopal Norge. Produktene tilfredsstiller i tillegg den strengere klassifiseringen som gjelder for innvendig bruk, f.eks. når man har behov for avdeling av lokalet under arbeid i et kjøpesenter o.l.

Monarflex-systemet består av en rekke produktkvaliteter som dekker ethvert behov. Flamesafe-presenningen er spesielt utformet for arbeider i brannfarlige omgivelser, ved restaurering av verneverdige bygninger, eller ved oppvarming av byggeplass. Disse har en tilsetning som gjør at presenningen er ekstra flammehemmende og hindrer spredning av flammene.

Monarflex stillasinndekning er produsert i hele bredder, uten sveisede eller sydde skjøter som reduserer styrken. For innfesting har Monarflex et unikt gummiert malje-system med sterkere uttrekkspunkter. Kvaliteten er godt dokumentert etter mange års bruk på offshoreinstallasjoner.

Forskrift om Utførelse av arbeid, § 17-20. Brannfare:
«Når det brukes dekkede stillaser, skal inndekkingen tilfredsstille brannkravene for materialer brukt i rømningsvei»
Les mer her

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kenneth S. Hagen, salgsingeniør i Icopal
Tlf: 46 83 97 99


teamicopal-background