Det er ikke forbud mot bruk av åpen flamme ved taktekking

26.06.2015

Siden Finans Norge kom med noen mindre justeringer i sine forskrifter ved årsskiftet har det vært stor forvirring i markedet rundt bruk av åpen flamme til taktekking.

Icopal ser seg derfor nødt til å presisere at:
DET ER IKKE FORBUD MOT BRUK AV ÅPEN FLAMME VED TAKTEKKING.

Fagdirektør Hildegunn Bjerke i Finans Norge, organisasjonen som har utformet anbefalingene, har sagt dette i fagbladet Byggeindustrien: «Det er avgjørende at all utførelse av varme arbeider foretas med en risikobevisst adferd og at man har planlagt arbeidet. Sikkerhetsforskriften tillater fortsatt bruk av åpen flamme, men det er viktig at takbransjen nå forstår hvilke begrensninger som gjelder».

Dette er de viktigste endringene i forskriftene:

  • Det kan tekkes med åpen flamme, men kravet til underlaget det tekkes på er skjerpet. Minimumsavstand fra åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtaksbeslag og lignende er redusert fra 1 m til 60 cm. Bruk av åpen flamme utenfor disse områdene forutsetter at konstruksjonen består av ubrennbare materialer, eller er tildekket med minimum 30 mm ubrennbar isolasjon.
  • Det er krav til arbeidsinstruks for å sikre at det foretas risikovurdering og at sikkerhetskravene er oppfylt
  • Brannvakten skal være navngitt og ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider
  • Tidligere resertifiseringsordning er utgått. Alle som har sertifikater som utløper må ta heldagskurs 

Det er altså lov å bruke åpen flamme og gryte på tak så lenge sikkerhetsforskriftene følges.

Vi bidrar gjerne til å oppklare eventuelle misforståelser.
Ta kontakt med Håkan Magnusson om du ønsker å snakke med oss om dette.
 


teamicopal-background